Sistem Analizine Giriş (EE 504) Ders Detayları

Ders Adı: Sistem Analizine Giriş
Kod: EE 504
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok. Ancak, daha önceden diferansiyel denklemler, sinyaller ve sistemler ya da bir devre teorisi dersi almış olması yararlı olabilir.
Amaç: Yüksek Lisans öğrencilerine doğrusal cebir, doğrusal sistem gösterimleri, Laplace, Z ve durum uzayı tanım alanlarında sistem analizleri ve sürekli ve ayrık zamanlı sistemler arasındaki dönüşümler gibi temel kavramları öğretmektir. Öğrencilerin diğer derslerde ve araştırma çalışmalarında bu dersten yarar görmeleri beklenmektedir.
İçerik: Doğrusal cebir ile ilgili konuları gözden geçirme, doğrusal sistem gösterimleri, sürekli ve ayrık zamanda sistemler, durum uzayında gerçekleştirim, analiz yöntemleri: Frekans tanım alanı, Laplace tanım alanı ve Z-tanım alanı, doğrusal sistemlerin çözümleri. Bu yöntemlerin MATLAB gibi bir sayısal analiz ortamında uygulanması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://moodle.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5