FPGA ile Gömülü Sistem Tasarımı (EE 525) Ders Detayları

Ders Adı: FPGA ile Gömülü Sistem Tasarımı
Kod: EE 525
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 203 Sayısal Devreler ve Sistemler
Amaç: 1. Sonlu durum makinası tasarımı yeteneklerinin güçlendirilmesi 2. Donanım Tanımlama dili kullanarak sonlu durum makinalarının nasıl tanımlanabileceğini öğretmek 3. Donanım Tanımlama dili kullanarak sayaç, kaydırma yazmacı gibi düzenli ardışıl devrelerin nasıl tanımlanabileceğini öğretmek 4. Veriyollu sonlu durum makinalarının nasıl tanımlanabileceğini öğretmek 5. Donanım Tanımlama dili kullanarak veriyollu sonlu durum makinalarının nasıl tanımlanabileceğini öğretmek 6. Sınam tezgahlarının nasıl tasarlanacağını ve kodlanacağını öğretmek 7. Sayısal devre benzetimi için kullanılan araçları tanıtmak 8. Cağdaş sayısal tasarım meseleleri hakkında haberdar etmek
İçerik: Sayısal sistemler için modern bilgisayar destekli tasarım (CAD) araç ve algoritmalarına giriş. Verilog dilinin yapıları, birleşimsel ve ardışık devreler için davranışsal modeller. Mantık seviyesi, yazmaç aktarım seviyesi ve yüksek seviyede sentez, , birleşimsel ve ardışık devrelerin sentezi. Veriyolu denetleyicileri. Programlanır mantık ve depolama cihazları, Temel sayısal sinyal işleme uygulamaları için donanım tanımlama dili mimarileri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5