Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları (EE 572) Ders Detayları

Ders Adı: Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları
Kod: EE 572
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 301 Haberleşme Sistemleri veya eşdeğeri bir ders
Amaç: Bu dersin amacı, haberleşme ve sinyal işleme uygulamalarında kullanılan temel prensipler ile teknikleri vermek ve öğrencilere araştırma deneyimi sağlamaktır.
İçerik: Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları Gezgin/radyo haberleşmesi ve sinyal işleme teknikleri, enformasyon/haberleşme sistemleri, radyo iletim sistemleri, radar ve enformasyon sistemlerine yönelik sinyal işleme teknikleri, elektronik istihbarat gibi alanlardan seçme başlıklar üzerinde çalışmalar yapılması
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5