Bilgisayarla Görme (EE 573) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayarla Görme
Kod: EE 573
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 158, Math 275, EE 204
Amaç: • Bilgisayarla görmenin temel problemlerini çalışmak. • Bilgisayarla görmedeki problemleri çözmel için kullanılan temel kavram ve teknikleri çalışmak. • Bilgisayarla görme ve video elektroniğinin kullanıldığı tipik uygulama alanlarını çalışmak.
İçerik: İnsanın görmesi, geometric kamera modelleri, imge bölütleme, nesne tanıma, video sinyalleri ve standartları, görme sistem tasarımı, bilgisayarla görme ve sayısal video uygulamaları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5