İleri Mühendislik Elektromanyetiği (EE 574) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Mühendislik Elektromanyetiği
Kod: EE 574
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 309
Amaç: Bu dersin amacı, temel elektromanyetik problemlerini hem anlama hem de çözebilme yeteneğini sağlamaktır.
İçerik: Temel kavram ve kuramlar. Dalga denklemleri ve çözümü. Dalgaların iletken ve dielektrik nesneler tararından saçılması, ara kesitler ve saçılma genliği, Radar denklemleri, Rayleigh saçılması, Born yaklaştırımı, Fiziksel optik yaklaştırımı. İntegral denklemler. Moment yöntemi. Ters saçılma.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5