Özel Konular (EE 585) Ders Detayları

Ders Adı: Özel Konular
Kod: EE 585
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kapsamında, yüksek lisans programında normal ders statüsünde açılamayan derslerin çerçevesi olarak tasarlanmış olup, ileri düzey konular, uygulama ve iletişim isteyen konular, çeşitli nedenlerle içinde bulunulan dönemde açılamayan dersler verilmesi ve tez araştırma konularının ön araştırmalarının yaptırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin her dönem verilen içeriklerinin enstitü kurulu ve üniversite senatosundan onay zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle dönem başlamadan önce o döneme ait ve o dönemle sınırlı kalmak üzere ders içeriği hazırlanır ve bölüm kuruluna onay için sunulur. Onaylanan ders içeriği dönem içinde uygulanır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5