Elektronik Devreler II (EE313) Ders Detayları

Ders Adı: Elektronik Devreler II
Kod: EE313
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 212
Amaç: Bu dersin amacı elektronik sistemlerin temeli olan elektronik devreleri (yükselteç, süzgeç ve salıngaç devreleri) ve çıkartımlarının prensiplerini ve işleyişini anlamaktır.
İçerik: Çok katlı yükselteçler, fark yükselteçleri, işlemsel yükselteçler, geribeslemeli yükselteç, salıngaçlar, dalga biçimi şekillendirici devreler, Analog süzgeç devreleri, regüleli güç kaynakları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7