Haberleşme Sistemleri (EE 316) Ders Detayları

Ders Adı: Haberleşme Sistemleri
Kod: EE 316
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 303
Amaç: Bu dersin amacı, analog modülasyon ve demodülasyon ile alıcı yapılarına yönelik genel bilgiler de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerine yönelik alt yapı sağlamaktır.
İçerik: Genlik modülasyonu ve demodülasyonu. Açı modülasyonu ve demodülasyonu. Faz kenetleme devreleri. Frekans bölmeli çoklama. AM ve FM sistemlerinde gürültü analizi. Örnekleme teoremi. PAM, PPM ve PWM sistemleri. Zaman bölmeli çoklama
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6