Mühendislik Elektromanyetiği (EE319) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Elektromanyetiği
Kod: EE319
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 275 ve PHYS 102
Amaç: Bu dersin amacı elektromanyetikle ilgili genel kavramları sağlamaktır.
İçerik: Vektör analizine genel bakış, çizgi, yüzey ve hacim integralleri. Elektrik alanı ve potansiyeli, elektrik akısı ve akımı. Manyetik alanlar, manyetik akı, değişen manyetik alanlar. Maxwell denklemleri. Dalga kavramı. Helmholtz denklemi ve çözümü. Dielektriklerde dalga yayılımı, güç akışı, iletkenlerde dalga yayılımı, deri olayı. Dalga kutuplaşması. Düzlem dalgalarının düzlem sınırlarda davranışları: yansıma ve iletim, TE ve TM dalgaları. Duran dalga ve çoklu arayüzler. Snell kanunu, Brewster ve kritik açı.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7