Sayısal Haberleşme (EE401) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Haberleşme
Kod: EE401
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 316
Amaç: Bu dersin amacı, sayısal iletişim ve alıcı sistemlerinine yönelik temel bilgileri sağlamaktır.
İçerik: Sayısal haberleşme sistemlerine giriş, haberleşme sistemlerinde sayısallaştırma, temel bant ve geçen bant iletişim/modülasyon teknikleri, Gauss gürültüsü altında sayısal modülasyon tiplerinin başarım analizleri, sayısal haberleşme tekniklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.Sayısal haberleşme teknikleri/sistemlerine yönelik bilgisayar benzetimleri, uygulamaları ve proje çalışmaları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5