Haberleşme Ağları (EE403) Ders Detayları

Ders Adı: Haberleşme Ağları
Kod: EE403
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 316
Amaç: Birbirinden bağımsız sunucular üzerindeki işlemler arasında gerçekleştirilen iletişimin modellenmesi ve gerçekleştirilmesi hakkında bilgi vermek. Hizmetler ve katmanların protokol tanımları hakkında bilgi vermek. Hata denetimi, akış denetimi, anahtarlama ve dolaşım gibi ağ görevleri ile ilgili genel teknikler hakkında bilgi vermek. Mevcut iletişim ağlarının çalışmasıyla ilgili genel bilgiler vermek.
İçerik: Haberleşme ağlarına giriş. Mimari, OSI katmanı, topolojiler. Haberleşme arabirimi ve veri bağı kontrolü, hata sezme ve düzeltme. Devre ve paket anahtarlama, ATM ve çerçeve aktarıcı, sıkışıklık denetimi, Ethernet, token ring ve FDDI, kablosuz yerel ağlar, İnternet protokolü, ağlararası iletişim, ulaşım protokolü (TCP), ağ güvenliği, ISDN ve genişbantlı ISDN. Kablosuz ağlar. Günümüz ve gelecekteki kablolu/kablosuz haberleşme sistemleri için ağ konuları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5