Uydu Haberleşmesi (EE 408) Ders Detayları

Ders Adı: Uydu Haberleşmesi
Kod: EE 408
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 301, EE 309
Amaç: Bu dersin amacı uydu haberleşmesinin temel kavramlarını sağlamaktır.
İçerik: Uydu ile haberleşmeye giriş. Yörüngeler ve fırlatma yöntemleri. Yayılım karakteristikleri. Yörünge sarsımları. Yerdurağan yörünge. Uzay bölütü. Yerküre bölütü. Karışma. Uydu erişimi. Modülasyon teknikleri ve kodlama.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5