İstatistiksel Sinyal İşleme (EE422) Ders Detayları

Ders Adı: İstatistiksel Sinyal İşleme
Kod: EE422
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 213 ve EE 303
Amaç: •Temel sinyal sezim ve kestirim teorisini sunmak. •İstatistiksel sinyal işleme çerçevesine konulabilen mühendislik problemlerini tanımlamak •Ders boyunca öğrenilen standart teknikleri kullanarak tanımlanmış problemleri çözmek. •İstatistiksel sinyal işlemenin temellerini anlamak.
İçerik: Rastgele sürece giriş, sezim ve kestirim kuramı, maksimum değişintili yansız kestirim, Cramer-Rao alt sınırı, genel minimum değişintili yansız kestirimi, en iyi doğrusal yansız kestirimi, en büyük olabilirlik kestirimi, en küçük kareler kestirim yöntemleri, ikinci derece moment analizi, bayes flozofisi, bayes kestiricisi ve haberleşme ve radar sistemlerine uygulanması
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5