Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları (EE423) Ders Detayları

Ders Adı: Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları
Kod: EE423
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: •Sinir ağı sistemlerin temel kural ve tekniklerini sunmak. •Temel yapay sinir ağ modellerini ve uygulamalarını incelemek.
İçerik: Temel sinir biyolojisi, Sinir ağı mimarileri ve öğrenme algoritmaları, yapay sinir ağ uygulamaları, McCulloch Pitts Nöronları, Tek Katlı pörseptran, Çok Katlı pörseptran, Radyal taban fonksiyonlu ağlar, Kohonen kendini örgütleyen eşlemlemeler, Öğrenen vektörel nicemleme
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5