Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme (EE424) Ders Detayları

Ders Adı: Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme
Kod: EE424
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 303 ve EE 306
Amaç: •Uyarlanır süzme uygulamalarını, yapılarını, algoritmalarını ve başarımlarını anlamak. •Uyarlanır süzgeçlemenin uygulanabildiği yerdeki problem sınıflarını tanımlamak. •LMS ve RLS uyarlama algoritmalarının gerçekleştirilmesini tanımlamak. •Kalman süzgeçleme ve ileri yöndeki geri yöndeki algoritmanın temel krallarını sunmak.
İçerik: Uyarlanır Süzme Uygulamaları, Özbağlanımlı yürüyen ortalamalı süreçler, Doğrusal Öngörü, Kafes süzgeçler, En Küçük ortalama karesel (LMS) algoritmalar, En Küçük Karelerle süzgeçleme, Yakınsaklık Analizi, Özyineli en küçük kareler (RLS) kestirimi, Kalman Süzgeçler
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5