HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE425) Ders Detayları

Ders Adı: HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım
Kod: EE425
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 203
Amaç: To teach how digital circuits can be designed and represented using a hardware description language, and implemented on a programmable device.
İçerik: Verilog donanım tanımlama dili kullanarak sayısal devrelerin, davranışsal, veri akışı ve yapısal modellemesi. Verilog dilinin yapıları. Veriyollu sonlu durum makinelerinin Verilog ile tasarlanması. Modern Bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarına giriş. Sayısal devrelerin benzetim ve doğrulaması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5