RF Mikroelektroniği (EE433) Ders Detayları

Ders Adı: RF Mikroelektroniği
Kod: EE433
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 310 ve EE 316
Amaç: RF entegre devreleri analiz etmek ve tasarlamak için temel yetenekleri sağlamak. VLSI teknolojilerin monolitik olarak gerçekleştirilmelerinde mimari açıdan ve devre seviyesinde karşılaşılan problemlerin anlaşılmasını sağlamak. Özellikle iki kutuplu ve CMOS olmak üzere RF mikroelektroniği tasarımının anlaşılmasını sağlamak.
İçerik: RF tasarım temelleri. Modülasyon ve çoklu erişim teknikleri, alıcı-verici mimarileri ve tasarım konuları. LNA ve karıştırıcı tasarımı, salıngaçların, frekans sentezleyicilerin ve güç yükselteçlerinin monolitik olarak gerçekleştirilmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5