Güç Sistemleri Analizi (EE451) Ders Detayları

Ders Adı: Güç Sistemleri Analizi
Kod: EE451
Ön Koşul Ders(ler)i: EE 210 ve EE 313 veya EE352
Amaç: • Güç sisteminde temel esaslarını öğrenmek • Kısa, Orta, Uzun iletim hatlarında akım ve gerilim ilişkilerini yazabilmek • Tek-hat diagramını çizebilmek • Bara admitans ve empedans matrislerini yazabilmek • Yük akış analizini yapabilmek • Simetrik arızaların analizini yapabilmek • Simetrili bileşenler teorisini öğrenmek • Asimetrik arızaların analizini yapabilmek
İçerik: Elektrik Güç Sistemlerinde Temel Esaslar / Enerji İletim Hatlarında Akım ve Gerilim İlişkileri / Tek Hat ve Empedans Diyagramları / Per-Unit Değerler / Bara Admitans ve Empedans Matrisleri / Yük Akış Analizi / Simetrik Arızalar / Simetrili Bileşenler Teorisi / Asimetrik Arızalar/ Güç Sisteminde Kararlılık
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5