Kontrol Sistemleri (EE326) Ders Detayları

Ders Adı: Kontrol Sistemleri
Kod: EE326
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 275 ve MATH 276
Amaç: Öğrencilerin sürekli zamanda denetleyici tasarlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmak amacıyla kapalı döngü sistem analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda blok diyagramların oluşturulması ve indirgenmesi, temel matematiksel modelleme, geçici ve kararlı hal analizleri, kararlılık ve frekans analizi gibi yöntemlerin öğretilmesi dersin esasını teşkil etmektedir.
İçerik: Laplace Dönüşümü, Transfer Fonksiyonları, Kararlılık, Kalıcı-Durum Hata Analizi, Kök-Yer Eğrisi Yöntemi, Frekans Cevabı Yöntemi, Kök dağılımı ve Frekans Cevabı yöntemleri ile denetleyici tasarımları, PID denetleyicilerine giriş
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5