Avrupa Uzaktan Radyo Laboratuvarı-ERRL

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyeleri:
Dr. Ali Kara (Proje Yöneticisi), Dr. Elif Uray Aydın, Dr. Nergiz Çağıltay, Dr. Mehmet Efe Özbek

Destekleyen Kuruluş:
Avrupa Komisyonu (Leonardo Da Vinci Programı)

Katılımcı Kuruluşlar:

  • Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Yönetici), Türkiye
  • Groupe ESIEE Paris - CCIP, Fransa
  • EVTEK University of Applied Sciences, Finlandiya
  • Institute of Communication and Computer Systems / National Technical University of Athens, ICCS/NTUA, Telecommunications Laboratory, Yunanistan
  • Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik - biat, University of Flensburg, Almanya
  • Balıkesir Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
  • UniK, The Norwegian University of Science and Technology (NUST), Norveç
  • Transilvania University of Brasov, Romanya

Özet
Avrupa Uzaktan Radyo laboratuvarı girişimi, ileri teknoloji ürünü cihazlara internet ile uzaktan erişim sağlayarak, Enformasyon ve Haberleşme teknolojileri (ICT) sektörünün radyo haberleşmesi alanındaki teknisyen ve mühendislerden oluşan bir guruba teorik ve özellikle pratik radyo haberleşmesi eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Uluslarötesi bir laboratuvar olan ERRL, kullanıcılarına istedikleri yerden, istedikleri anda kablosuz haberleşme ile ilgili derslere ulaşabilme ve web-tabanlı deneyler gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

Projeniniki yıl sürmüş, Avrupa’dan çeşitli eğitim kurumları ve ICT sektöründe çok sayıda alt ve ortak firmaları olan büyük bir şirket projeye katkı sağlamıştır Ortaklar arasında yer alan eğitim kurumları eğitimsel ihtiyaçların belirlenmesi ve eğitimsel içeriğinin geliştirilmesi ile ilgili işleri paylaşırken, endüstri ortağı endüstriyel ihtiyaç analizinin güncelleştirilmesinde ve projenin hayata geçirilmesinde önemli rol almışlardır. 516 bin Avroluk proje bütçesinin 387 bin Avroluk kısmı Avrupa Komisyonu tarafından Leonardo Da Vinci Programı kapsamında karşılanmıştır.

ERRL’in hedeflediği kullanıcı kitlesi içinde temel teorik altyapıya sahip personel (mühendisler ve teknisyenler), meslek okulları ve mühendislik eğitim kurumlarının elektrik – elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar bölümlerinin mezunları ve son sınıf öğrencileri yer almaktadır. Elektrik – elektronik alanında daha önce gerçekleştirilmiş olan uzaktan laboratuvar uygulamalarına nispeten, ERRL daha geniş kapsam ve yeteneklere sahip olacak ve daha özelleşmiş ve çeşitlenmiş amaçlara hizmet etmektedir. ERRL günümüz ICT endüstrisinin talep ettiği vasıfları kazandırmayı amaçlamaktadır. Halihazırda çoğu mühendis ve teknisyenin erişemediği karmaşık ve çok pahalı cihazlara ve modern eğitim materyalleri ve deneylere erişim sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle ERRL’in sağladığı yararlar şu ana kadar gerçekleştirilmiş uzaktan laboratuvar uygulamalarına göre çok daha değerlidir.

Diğer bir yandan, yüksek frekanslarda çalışan cihazların uzaktan kullanımı farklı sorunları beraberinde getirmekte ve daha önce yapılmış uzaktan laboratuvar uygulamalarından farklı çözümler gerektirmektedir. ERRL projesi bu tür sorunlara yenilikçi çözümler içermektedir.

ERRL modülleri ICT alanındaki meslek okullarının derslerine entegre edilmektedir. ERRL, güncel bir müfredat ve güncel ders materyalleri sağlayarak, eğitim kurumlarına programlarını güncelleştirme fırsatı sağlamaktadır. ERRL, aynı zamanda, personeline sürekli eğitim vermek için radyo haberleşme cihazlarına ve eğitici personele aşırı yatırım yapmaktan kaçınan endüstri kuruluşlarına da fiyat-etkin bir alternatif sağlamaktadır.