Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Radyo Yayılım Modeli Geliştirilmesi

Öğretim Üyesi:
Dr. Ali Kara (Proje Yöneticisi)

Araştırmacı:
Mehmet Barış Tabakçıoğlu

Destekteyici Kuruluş:
TÜBİTAK

Özet
Hücresel haberleşme sistemlerinin kullanıcının yoğun olduğu şehir merkezleri civarındaki hücre yapısı, baz istasyonu lokasyonu, frekans tahsisi, ortak kanal ve komşu kanal karışmaları için, kullanılacak gelişmiş radyo planlama araçlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu planlama araçları (yazılım paketleri) sayesinde, operatörler her bir bölge için çok masraflı ve zaman alıcı ölçümlerin yapılmasına gerek duymadan sistemin kurulması ve işletime verilmesini gerçekleştirebilmektedirler. Mevcut planlama araçlarında arka planda çalışan yayılım modellerinde, ışın izleme tekniği ve buna bağlı olarak geleneksel Geometrik Kırınım Teorisi (GKT) kullanılmaktadır. GKT temelli ışın izleme teknikleri, Eğim Kırınımı (EK) ihtiva etmediği için, yoğun olarak kullanıldıkları şehir merkezleri civarında olduğu gibi, ardışık binaların kıyaslanabilir yüksekliklerde olması durumunda, “çoklu geçiş bölgesi” etkisinden dolayı hatalı sonuçlar verebilmektedir. EK kullanılarak bu hata belirli mertebede giderilebilmektedir. Ancak fazla sayıda bina olması durumunda, EK’da işlenecek ışın sayısı ve süreklilik şartlarından dolayı işlem süresi katlanarak artmaktadır.

Projede, dışbükey zarf tekniği ve Fresnel bölgelerini dikkate alarak EK’daki göreceli yüksek işlem süresininin büyük ölçüde düşürüldüğü 2D yayılım modeli geliştirilecektir. Literatürde olduğu gibi binalar için soğurucu bıçak kenarlı kama ve empedans kama benzetimleri kullanılabilecektir. Dışbükey zarf tekniği ile alıcı-verici arasındaki binaların bazıları Fresnel bölgelerine girme oranlarına bağlı olarak azaltılacak ve “etkin bina sayısı” tespit edilecektir. Böylece doğruluktan ödün verilmeden bina sayısı azaltılarak hem EK’nın bina sayısına bağlı hatası düşürülecek hemde yayılım modelinin işlem süresi düşürülecektir. Ayrıca Fresnel sayısı ve önerilen modelin doğruluğu arasındaki ilişkiye yönelik kriterlerin ortaya çıkarılması sağlanacaktır.