Eğitim Anlayışı, Amaçlar ve Çıktılar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları 

Mezunlarımız bir kaç yıllık deneyim sonrasında aşağıdaki kariyer hedefleri ve mesleki yeterlikleri sağlarlar.

1. İş hayatında katılacağı ortamlarda, teknik bilgi ve becerilerini özgüven ile sunar, etkin iletişim kurarlar.

a. Tamamı İngilizce verilen dersler ve programın her aşamasında yer alan rapor yazma, sözlü sunum yapma deneyimleri ile iletişim yeteneklerini güçlendirerek
2. Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında güncel kalmalarını sağlayacak uzun soluklu bir öğrenme stratejisi geliştirirler. 
a. Bilgi kaynaklarını, bilgiye erişim yöntemlerini öğrenerek
b. Hayat boyu öğrenme farkındalığını uygulamalarla geliştirerek

3. Elektrik-Elektronik mühendislerine yoğun ihtiyaç duyulan enerji, bilgi ve iletişim, savunma ve havacılık sektörlerinde tercih edilirler.

a. Teorik, uygulamalı ve tasarım içerikli dersler ile bu alanlardaki yeteneklerini geliştirerek 
b. Modern laboratuvar imkanlarını kullanarak

4. Küresel işletmelerde, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, diğer disiplinlerin ve farklı kültürlerin yer aldığı takımlarda başarıyla çalışırlar.

a. Aldıkları yabancı dil eğitimi ile
b. İkili işbirliği ve uluslararası öğrenci değişim programları ile
c. Farklı disiplinlerden alınan seçmeli dersler ile 
d. Disiplinler arası ve çok disiplinli projeler ile

5. Yeni fikirler üretir, bunları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürecek atılımları ve girişimleri gerçekleştirebilirler.

a. İş deneyimine sahip ve girişimci üniversite adayları tarafından tercih edilen bir bölüm olma özelliği ile 
b. Tasarım dersleri ve Lisans Araştırma Projeleri (LAP) programı ile
c. Seçmeli girişimcilik ve proje yönetimi dersleri ile
 


Öğrenci Çıktıları

Öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen yetenekler şunlardır:

1. Ayrık matematik, rasgele süreçler, türevsel denklemler, lineer cebir ile karmaşık değişkenleri içeren ileri mühendislik matematiği, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi, zaman yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik, sıradışı yöntemler sunabilmek ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.