Elektronik ve Haberleşme laboratuvarı

Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı öğrencilere derslerle ilgili deneylerin, proje ve araşırmaların yürütülmesinde modern test ve ölçüm imkanları sağlamaktadır.

Laboratuvar, kişisel bilgisayar, renkli sayısal osiloskop, fonksiyon üreteci, programlanabilir güç kaynağı ve multimetre içeren on yedi deney düzeneğinden oluşmaktadır.

Ölçümleri kağıt ve kalem kullanarak kaydetmek yavaş ve hatalara açık bir yöntemdir. Günümüzde ölçmeleri otomatik olarak yapmak ve sonuçları incelemek için bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarının temel amaçlarından biri, öğrencilere otomatik test sistemlerini tanıtmaktır. Laboratuvarda bulunan programlanabilir ölçü cihazları, kişisel bilgisayar ve özel amaçlı programlar, otomatik bir test ve ölçüm sistemi meydana getirmektedir. Tüm ölçü cihazları GPIB arabirimi ile bilgisayara bağlıdır.

Öğrenciler VEE veya Test Point gibi grafiksel programlama araçları kullanarak, ölçü cihazlarını bilgisayar üzerinden kontrol edip, sonuçları otomatik olarak bilgisayara aktarabilmektedirler. Ölçümler ve analiz sonuçları kısa zamanda ve kolay bir biçimde elde edilebilmektedir. Öğrencilere dikkatlerini ayrıntılar yerine sonuçların anlamı üzerine yoğunlaştırma imkanı sağlanması, öğrenme sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Öğrenciler aynı zamanda otomatik test sistemleri kurmak için gerekli becerileri kazanmaktadırlar.

Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı, aynı zamanda, modülasyonun temellerinden Mavidiş (Bluetooth) teknolojisinin güncel kavramlarına kadar elektronik haberleşme mühendisliğini geniş konusu içinde öğrencilere uygulama yeteneği kazandırmaktadır. Temel amaç öğrencilerin mükemmel imkanlar vasıtasıyla, teorik bilgilerin uygulamalarını deneysel olarak keşfetmelerini sağlamaktır. Sayısal ve analog modülasyonlar, verici ve alıcılar ile ilgili tüm temel deneyler yapılabilmektedir. Laboratuvarda ayrıca 3GHz bant genişliğine sahip spektrum analizörleri bulunmaktadır.

Bu laboratuvar gerek derslerle ilgili deneylerin yapılmasında gerekse Haberleşme Mühendisliği ile ilgili proje ve araştırmalarda öğrenciler tarafından etkili bir şekilde kullanılmaktadır.