Elektronik ve Sayısal Tasarım Laboratuvarı

Elektriksel ölçmeler, elektrik devrelerinin kurulması, çözümlenmesi ve tasarımı konularının giriş düzeyinde öğretildiği laboratuvarda, 17 deney masası yer almaktadır. Karışık-sinyal osiloskobu, sinyal üreteci, sayısal multimetre ve güç kaynağı gibi modern ölçüm cihazları her masada bulunmaktadır.

Laboratuvarda bir ağ yazıcısı, sayysal ve analog entegre devre test cihazları ve EPROM programlayıcılar da bulunmaktadır.

Laboratuvar aynı zamanda dijital sistemlerin tasarımı konusunda da öğrencilere uygulama yapma imkanı sunmaktadır. Öğrenciler dijital devreleri çözümleme, tasarlama ve gerçekleştirmeyi öğrenmekte, 2 analog ve 16 mantıksal kanal içeren karışık-sinyal osiloskoplarını kullanarak analog, sayısal ve karışık devreler üzerinde çok kanallı zamanlama ölçümleri yapabilmektedirler.