Ara Tatilde Staj

Staj yapacak öğrencilerimizin yapması gerekenler
1. Staja başlamadan en az 15 gün önce https://goo.gl/Q37D3J bağlantısını kullanarak ”Staj Başvuru Formu”nu doldurunuz. 
2. Yazıcı-uyumlu bir Stajyer Bilgi Formu otomatik olarak oluşturulacak ve formda belirteceğiniz e posta adresinize gönderilecektir. Bu formu imzalayınız, bölümünüzün staj koordinatörüne imzalatınız ve bölümünüzün sekreterine teslim ediniz. Bölüm sekreterinize (poşet dosya içinde) vermeniz gereken belgeler şunlardır:
•    1 adet imzalı Stajyer Bilgi Formu
•    1 adet vesikalık fotoğraf (Temini gecikmeye sebep olacaksa fotoğrafsız başvurabilirsiniz.)
•    1 adet, Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no içeren sürücü belgesi de olabilir)
•    Staj yapacağınız kurumdan alacağınız, staj başlama ve bitiş tarihlerini ve hafta sonları veya resmi tatillerde mesai yapılacak ise bunu belirten belirten imzalı belge.
•    Bölümünüzün staj koordinatörü sizden yukarıdaki belgelerin basılı/elektronik kopyalarını veya ilave belgeler isteyebilir. Bölümünüzün staj duyurularını ve web sayfasını inceleyiniz.