Yayın Detayları

Yazar:H. Ortaovalı H., M.B. Çelebi, B. Akar, E. Uyar, Y. Kartal,A. Kara, O.Yürekten, A. Tümay, K. Dinçer
Başlık:ED Sistemleri için Etkin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimliklendirme Algoritması Geliştirilmesi
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:5. Savunma Teknolojileri Kongresi
Yıl:2010
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Ankara
İndirme Bağlantısıİndir