Yayın Detayları

Yazar:E.U.Aydın
Başlık:Genetic Algorithm Approach to Estimate Radar Cross Section of Dielectric Objects
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index (expanded)
Yayınlandığı Yer:IEICE Transactions on Electronics
Yıl:2003
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: