Yayın Detayları

Yazar:DİNÇER M.Sezai, ALBOSTAN Ayhan
Başlık:"Kesişen Elektrik ve Manyetik Alanlar Altında SF6 Gazında Elektron Sürüklenme Hızı ve Enerji Dağılımları
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index (expanded)
Yayınlandığı Yer:DOGA TR. J. of Engineering and Enviromental Sciences
Yıl:1990
Sayı:14
Sayfalar:479-488,
Ev Sahibi Şehir: