Publication Details

Author:ALBOSTAN Ayhan, GÖKBULUT Muammer
Title:Fırçasız Doğru Akını MotorlarınYapay Sinir Ağları ile Öz-Uyarlamalı Denetimi
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Osmangazi Üniv. Müh.-Mim Fak. Dergisi
Year:1998
Volume:9/1
Pages:43-61
Place:Eskişehir