Publication Details

Author:GÖKBULUT Muammer, ALBOSTAN Ayhan
Title:Doğrusal Olmayan Sistemlerin Düz ve Ters YSA Modellerinin Eğitiminde Başarım Karşılaştırması
Category:International Refereed Journal
Index:Others
Published Place:4. Uluslararası Mekatronik Tasanm ve Modelleme çalışma toplantısı (MDM'99) Makine Müh.Bölümü,OTDÜ
Year:1999
Volume:-
Pages:-
Place:1-3 Eylül 1999. Ankara,TURKEY.