Publication Details

Author:Z.Telatar, H.Tora, F. Arı, A. Kalaycıoğlu
Title:Digital Image Processing-Sayısal Görüntü İşleme, Third Edition-Üçüncü Baskı (Çeviri) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2014 Yılı Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) kapsamında ÇEVİRİ ESER ÖDÜLÜ
Category:Book
Index:Others
Published Place:Palme Yayıncılık
Year:2014
Volume:
Pages:
Place: