Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı

Sayısal Sinyal İşleme, sinyallerin bir sayı dizisi ile temsil edilmesi ve içlerindeki özel bilgilerin çeşitli işlemlerle çıkartılması ile ilgilenir.

Bu laboratuvarın amacı öğrencileri sayısal sinyaller ve sistemler üzerinde simülasyonlar ve deneyler yapmaya ve Sayısal Sinyal İşleme derslerinde edindikleri bilgileri uygulamaya teşvik etmektir. Öğrenciler sayısal sinyal işleme algoritmalarını farklı hesaplama platformları ve sinyal işleme araçları kullanarak gerçekleştirebilir, gerçekleştirdikleri sistemi inceleyerek kullandıkları platform ve araçların getirdikleri sınırlamaları gözleyebilirler.

Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı donanım ve yazılım imkanlarını bir arada sunmaktadır. Laboratuvarda, kişisel bilgisayar, osiloskop, Texas Instruments sayısal sinyal işleme kartları (TMS320LF2507A ve TMS320C6711), sinyal üreteci ve sayısal multimetreden oluşan 10 deney düzeneği ve 2 adet 3 GHz’lik spektrum analizörü yer almaktadır. Kullanılan yazılımlar arasında Code Composer Studio, MATLAB, C++ vb. sayılabilir.