Video Dizinlerinde Önplan / Geriplan Ayırımı

Öğretim Üyeleri:
Dr. Ruşen Öktem (Proje Yöneticisi)

Araştırmacı:
Zeynep Dinçer

Destekleyen Kuruluş:
ARGEDA

Özet
Video dizinlerinde önplan / geriplan ayırımı genellikle güvenlik ve gözetleme, bilgisayar-insan etkileşimi, ya da nesne tabanlı sıkıştırma uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu projenin temel amacı, güvenlik ve gözetleme uygulamalarında kullanılabilecek bir sistem geliştirmektir. Literatürde bu amaçlı geliştirilmiş yöntemler genellikle önceden depolanmış ya da herhangi bir teknikle öngörülmüş geriplanın elde edilen görüntüden çıkarılması şeklindedir. Bu tür yöntemler kalabalık nesnelerin ya da dinamik bir geriplanın olduğu durumlarda iyi çalışamamaktadırlar. Son yıllarda görüntü veritabanlarında nesneye dayalı tarama amaçlı geliştirilen yöntemler bu sisteme entegre edilebilir görülmekle birlikte zaman karmaşıklığı açısından sorun oluşturmaktadırlar. Bu projede geliştirilmek istenen sistemin önplan nesnelerini ve geriplanı kalabalık ortamlarda ya da farklı çevre koşullarında hızlı bir şekilde ayırabilmesi ve daha sonra basit bir sınıflandırmayı da gerçekleştirebilmesi beklenmektedir. Önplan nesnelerinin ayırdedilmesi ve sınıflandırılması, bu sınıflandırmaya dayalı bir arşiv taramasını da mümkün kılacaktır.

Projenin ilk aşamasında video kameradan kablosuz olarak iletilen dizinlerden bir arşiv oluşturulacaktır. Durgun görüntüler üzerinde geliştirilmiş olan bir önplan-geriplan ayırımı yöntemi temel alınacak ve bu yönteme hareket bilgisi entegre edilecektir. Geliştirilen yöntem değişik hava şartları ve ortamlarda (kalabalık, hareketli nesneler içeren gibi) elde edilmiş dizinler üzerinde test edilecek, başarısı ve duyarlılığı ölçülecektir. Başarılı bir önplan ayırımı gerçekleştirildiğinde önplan nesnelerine otomatik basit bir sınıflandırma uygulayan (insan, taşıt, hayvan, gibi) bir yöntem geliştirilecek ve sisteme entegre edilecektir